dilluns, 22 de novembre de 2010

Juguesca climàtica: els guanyadors (1a part)

Un dels últims escrits de Cartes de Mèxic, el maig del 2008, va donar compte d'una juguesca climàtica proposada per Stefan Rahmstorf, Michael Mann i altres climatòlegs. En resum era això:

1) Keenlyside i col·laboradors van publicar un article en què algunes conclusions eren:

Els nostres resultats suggereixen que la temperatura superficial global pot no augmentar durant la propera dècada, ja que les variacions climàtiques a l'Atlàntic Nord i al Pacífic Tropical compensaran l'escalfament antropogènic projectat.

a) La temperatura mitjana del periode 2000-2010 serà lleugerament més baixa que la del periode 1994-2004.

b) La temperatura mitjana del periode 2005-2015 també.

Tot i que aquest article parlava de les variacions decadals, fenomen conegut, va donar peu que des de certes tribunes es parlés jocosament de refredament global.

2) Rahmstorf i companyia van raonar que era molt improbable que les prediccions (a) i (b) es complissin, i van proposar una juguesca a Keenlyside i col·laboradors, segueixo copiant del post de Cartes de Mèxic:

Si la temperatura mitjana del periode 2000-2010 és igual o més baixa que la del periode 1994-2004, la colla de Rahmstorf pagarà 2.500 EUR a Keenlyside i companyia (500 EUR per cap). Si es al revés, serien Keenlyside i col·laboradors qui pagaria 2.500 EUR a la gent de Rahmstorf. Proposen exactament la mateixa aposta per al periode 2005-2015.

Aquesta juguesca no va ser mai acceptada per Keenlyside i col·laboradors.

Venç el primer termini
Sembla que el primer periode (2000-2010) era exactament de l'1 de novembre del 2000 al 30 d'octubre del 2010, i, per tant el primer termini s'ha complert. Qui tenia raó? Ahir a Real Climate en parlaven. Amb gràfica i tot. Mentre Keenlyside i col. havien predit 0,06ºC per sota de la mitjana del periode 1994-2004, el registre de temperatures HadCRUT ha donat un augment de 0,07ºC. La temperatura mitjana a la superfície terrestre ha estat 0,13ºC més alta del que havien previst Keenlyside i col.. Aparentment, són valors significativament diferents (encara que sembli mentida), atès l'interval de confiança per a la predicció de Keenlysidei col. (mostrat a la gràfica). El registre GISTEMP, de temperatures encara dóna una diferència més gran (+0,11ºC enfront del -0,07ºC predit per Keenlyside i col.), es a dir, 0,18ºC més alt que la predicció d'aquest últims.

Per tant, el primer round sembla que se l'han emportat Rahmstorf i la seva colla. Llàstima que els altres no hi van voler jugar...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada