dijous, 20 de febrer del 2014

Their legs in nylon stockings...

Cap al final de Shosha, la novel·la d'Isaac Bashevis Singer, el narrador i protagonista passeja pels carrers de Varsòvia pocs dies o setmanes abans de la invasió nazi. És amb tota probabilitat l'estiu del 1939 i la ciutat segueix vivint intensament, malgrat el que pot succeir en qualsevol moment. O precisament per això. Varsòvia no s'atura i, per exemple, el narrador segueix admirant les cames de les senyores. De la versió en anglès: Their legs in nylon stockings still promised the never-realized delights.

És anecdòtic, però cal precisar que si aixo és Varsòvia, estiu del 1939, les dones no poden portar "nylon stockings". Ni els homes. Les mitges de niló es van inventar als Estats Units, on es van posar per primer cop a la venda l'1 d'octubre de 19391, exactament un mes després de la invasió alemanya de Polònia. Sembla impossible, doncs, que les dones portessin mitges de niló a Varsòvia abans de la invasió alemanya.

És curiosa aquesta confusió, perquè Singer degué viure com a emigrant a Nova York el furor desfermat per l'aparició de les mitges de niló, i hauria d'haver recordat que tal cosa no havia passat a la Polònia de preguerra. Però, esclar, a diferència d'Aaron Greidinger, Singer va fugir molt assenyadament de Polònia el 1935, i els últims dies d'aquella Varsòvia només se'ls podia imaginar.

1 Aquesta estrena mundial va ser a Wilmington, Delaware, on la companyia DuPont tenia una fàbrica de mitges. La venda generalitzada als EUA no va començar fins al maig del 1940.

dimecres, 5 de febrer del 2014

Tanca sa pòe(r)ta

La meva filla, que a casa i a l'escola ha après un català central més o menys estàndard, el Nadal passat a Mallorca va començar a introduir el mallorquí a la seva vida. I ho va fer repetint amb to un pèl burleta una frase que l'àvia de Mallorca diu sovint, sobretot a la cuina: "Tanca sa porta". Notables, tot i que exagerades, les modulacions de la o. I l'afebliment de la erra...